Základní a Mateřská škola Křemže
ZŠ a MŠ Křemže

Aktuality

AKTUÁLNĚ!

Informace k testování v MŠ KřemžeInstruktážní video k antigenním testům, které budou používány v naší MŠ:
https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

 

Vzhledem k nařízení neměnných skupin po 15 dětech, budou děti rozmístěny do všech třech tříd. Konkrétní rozpis a podrobné informace k doptání u třídních učitelek. 


Věříme, že i přes všechny tyto novoty, které nás čekají, si užijeme krásný společný čas ve školce. Těšíme se, na viděnou!

OTEVŘENÍ MŠ OD 12.4.2021

Kdy a pro koho se otevřou MŠ?
Jak to bude probíhat?
Testování
Roušky
Otázky a odpovědi
Články k tématu

 

KDY A PRO KOHO SE OTEVŘOU MŠ?

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

 

MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

V MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
 

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Doprovod dítěte v MŠ může dítě doprovodit na testování.

 

TESTOVÁNÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované (což děti nejsou)

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

ŠKOLA:

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte.
Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ve škole vyzvednout.
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu. 

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. 

 

NEŽ ŠKOLY ZAČNOU TESTOVAT DĚTI

Škola před zahájením preventivního testování informuje všechny dotčené děti a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v mimořádném opatření. 

 

Informace vycházejí z Mimořádného opatření o testování ve školách od 12. dubna

KDE NAJDU BLIŽŠÍ INFORMACE?

Informace o testování ve školách najdete podrobně na stránkách testovani.edu.cz. 

Na stránkách najdete:

Vybírám: Ve škole je potřeba zajistit testovací místnost a izolační místnost (pro pozitivní osoby). Na testování dohlíží odpovědná a poučená osoba. U dětí v MŠ může být přítomný rodič. 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

ROUŠKY

Ochrana dýchacích cest od 12. dubna 2021:

Respirátor musí nosit (mimo jiné) všechny osoby ve vnitřních prostorách škol s výjimkou:

 • žáků ZŠ – těm postačuje rouška,
 • dětí v MŠ a dětské skupině – ty jsou bez roušky.

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor, roušku.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Může být testování přítomen rodič?

Ano. V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Musí MŠ zajistit distanční výuku pro mladší děti nebo pro předškoláky, kteří „dobrovolně“ zůstali doma? 
Ne. 

čerpáno z www.predskolniporadna.cz

Manuál COVID 12 - duben 2021

www.testovani.edu.cz

 

JAK BUDE TESTOVÁNÍ VYPADAT

LETÁK

testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz)

 

MŠ Křemže

Předpověď počasí

dnes, pátek 28. 1. 2022
mírné sněžení 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. slabý déšť 5/0 °C
neděle 30. 1. déšť se sněhem 5/-1 °C
pondělí 31. 1. déšť se sněhem 2/-3 °C

Svátek

Svátek má Otýlie

Logo 1

Logo 1

Logo 2

Logo 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Loga a projekty