Základní a Mateřská škola Křemže
ZŠ a MŠ Křemže

Základní informace


Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a kvalitnímu využití volného času žáků I. stupně ZŠ Křemže. Všichni účastníci zájmového vzdělávání se snaží o to, aby pobyt ve školní družině probíhal v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

Kapacita ŠD: 125 žáků
Oddělení: 5

Přímá telefonní linka do ŠD: 380 742 172 
(pokud vám voláme my, na mobilu se vám objeví školní číslo 380 742 170 - ředitelna, protože družinové číslo je podvojka)

E-mail: druzina.zskremze@seznam.cz

Elektronické omluvenky a změny odchodu přijímáme do 11:45 hodin, do předmětu napište jméno a příjmení žáka a oddělení ŠD, které navštěvuje.

Písemné omluvenky (zprávy o změně) dávejte pouze vychovatelce. Omluvenky (zprávy) musí obsahovat datum, jméno a příjmení dítěte, text žádosti (zprávy) a podpis rodiče.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD

Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci od nejnižšího stupně základního vzdělávání, žáci s pravidelnou denní docházkou do ŠD (tj. minimálně 4 dny v týdnu) a žáci dojíždějící.

Pokud bude poptávka větší než možná kapacita, bude mimo výše uvedených kritérií rozhodovat datum a čas odevzdání přihlášky do rukou vychovatelky.

Provoz ŠD

 • ráno:               6:00 -  8:00 (1. oddělení pro 1. + 3. odd., 2. oddělení pro 2. + 4. + 5. odd.)
 • odpoledne:   11:45 - 16:30

Oddělení ŠD

 • 1. oddělení: 11:45 - 15:00 (16:30)   v suterénu II. stupně ZŠ (30 dětí)
 • 2. oddělení: 11:45 - 15:00 (16:30)   v suterénu II. stupně ZŠ (30 dětí)
 • 3. oddělení: 11:45 (12:35) - 16:30   naproti hlavnímu vchodu do školy (30 dětí)
 • 4. oddělení: 11:45 (12:35) - 15:00   v 1. patře II. stupně ZŠ (17 dětí)
 • 5. oddělení: 11:45 (12:35) - 15:30   u šaten II. stupně ZŠ (18 dětí)

4. oddělení přechází v 15:00 do 3. oddělení - pravidelně PO - PÁ.

5. oddělení přechází PO - ČT v 15:30, PÁ v 15:00 do 3. oddělení.

1. a 2. oddělení se slučuje nepravidelně okolo 15 hodiny. Při sloučení je u vchodu do školy na okně vyvěšena cedulka, kde se oddělení právě nachází. Pokud se nedozvoníte na jedno oddělení, zvoňte na druhé.

V době všech školních prázdnin je provoz ŠD přerušen.

První školní den družina není, děti či zákonní zástupci odevzdají pouze přihlášky. Ranní a odpolední provoz ŠD začíná druhý školní den.

Poslední červnový školní den je pouze ranní družina, po rozdání vysvědčení děti odchází rovnou domů.

Úplata za ŠD

130,- za měsíc (platba ve dvou splátkách, NEPLAŤTE NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK)

 • září - prosinec 520,- Kč (platba od 10. září do 20. září)
 • leden - červen 780,- Kč (platba od 1. ledna do 20. ledna)

Číslo účtu: 280009439/0300

 • v.s.: datum narození dítěte
 • poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte + třída    (příklad: ŠD + Josef Novák + 1.A)

Pokud úplatu nezaplatíte v řádném termínu, bude vaše dítě od 1. října a 1. února automaticky odhlášeno.

Platbu si hlídají rodiče sami, nepřipomínáme ji (raději si ji zaznamenejte do kalendáře).

Děti, které nejsou přihlášeny k pravidelné denní docházce, mohou navštěvovat ranní družinu za úplatu 70,- Kč/měsíc.

Děkujeme rodičům za úhradu úplaty v daném termínu, není příjemné stále někoho upomínat.

Přihlášení do ŠD

Pokud není předem oznámeno jinak, v druhé polovině srpna  zákonní zástupci obdrží e-mailovou zprávu s přihláškou a informacemi. Přihlášku si OBOUSTRANNĚ vytisknou, řádně vyplní z obou stran a první školní den ráno ji žáci odevzdají v družině, popř. v šatně, kde bude čekat vychovatelka. Pokud zákonní zástupci nemají možnost si přihlášku oboustranně vytisknout, mohou si ji po předešlé domluvě vyzvednout přímo v ŠD. Zákonní zástupci prvňáčků přihlášku odevzdají přímo do školní družiny (suterén II. stupně ZŠ) první školní den po přivítání žáků ve třídě. Na přihlášku uveďte zářijové datum 1.9.20.., NE srpnové.

Přihlášku (z obou stran vyplněnou a podepsanou, se souhlasem s Vnitřním řádem ŠD a zpracováním osobních údajů) je nutné odevzdat v ŠD hned ráno první školní den. Při prodlení nemusí být místo v ŠD volné! Vyplnění a odevzdání přihlášky ještě nezaručuje přijetí do ŠD. Vše se rozhodne druhý školní den, popř. v prvním týdnu podle počtu zájemců a daných kritérií. Úplatu za ŠD proto uhraďte až od 10. do 20. září přesně dle výše uvedených údajů.

Neplaťte za celý školní rok, ale ve dvou daných splátkách.

Vnitřní řád ŠD si pečlivě společně s dětmi přečtěte, jsou tam důležité informace.

Pobyt v ŠD

Přihlášení žáci budou na začátku školního roku poučeni o vnitřním řádu a pravidlech chování v ŠD. Proto je vhodné, aby žáci zůstávali v prvních školních dnech v družině nejméně do 12:30, aby byl dostatek času se společně seznámit a o pravidlech pohovořit.  Nevyzvedávejte je proto hned po obědě.

V případě zásadního porušování a nedodržování pravidel mohou být žáci po konzultaci s ředitelem školy z družiny vyloučeni.

Docházka do ŠD je pro přihlášené žáky povinná.

Nepřítomnost nebo změnu odchodu žáka je nutné včas písemně nebo elektronicky oznámit vychovatelce (do 11:45 daného dne). V ŠD je nutné písemně omlouvat i nepřítomnost z důvodu nemoci a nahlásit, kdy se žák do družiny vrátí.

Telefonická či ústní dohoda není možná (to se týká i změny vyzvedávající osoby).

Pokud si zákonní zástupci chtějí vyzvednout své dítě hned po obědě a neomluvili ho písemně, musí tak učinit přes videotelefon přímo do družiny.

Pokud žák dochází v době provozu školní družiny na doučování či zájmový kroužek probíhající v budově školy, vychovatelka za něj nezodpovídá, zodpovědnost přebírá pedagog a vedoucí kroužku. Je povinností zákonných zástupců žáka se s vedoucím kroužku či doučování domluvit na pravidlech vyzvednutí a vrácení žáka do ŠD a tuto skutečnost písemně oznámit vychovatelce. Pokud se má žák z doučování (kroužku) vrátit a nevrátí, vychovatelka za něj nezodpovídá. Pokud si dítě vyzvednete z kroužku nebo z doučování osobně, nezapomeňte to v ŠD nahlásit.

Rodiče, zákonní zástupci nebo osoby pověřené k vyzvednutí žáka si dítě vyzvedávají videotelefonem u vchodu do školy. Pouze prvňáčky či nově přihlášené děti si  v prvních školních dnech vyzvedávají přímo v družině.

ŠD hojně využívá prostor školní zahrady, proto počítejte s náhradním oblečením na pobyt venku a nezapomínejte na dostatek pití a svačiny i na odpolední čas. Pití musí být v dobře uzavíratelných lahvích, aby neteklo.

Žáci musí mít podepsaný batůžek nebo sáček na svačinu a osobní věci do družiny. Děti tento batůžek často nemají a potom se jim svačina a klíče snadno se ztratí. Aktovku si nechávají v uzamčené skříňce v šatně s výjimkou ranní družiny, kam přichází s aktovkou. Do odpolední družiny si berou pouze výše uvedený batůžek.

Každá jednorázová změna místa pobytu či provozu ŠD je vždy vyvěšena na okně ochozu vpravo od hlavních dveří (pobyt na zahradě, hřišti, spojení oddělení, akce, ...).

Může se stát, že si přijdete vyzvednout své dítě v době, kdy jsme přišli nebo se chystáme ven. V tuto chvíli jsme v šatně. Mějte, prosím, chvilku strpení. Děkujeme.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, můžete je bez obav sdělit přímo v družině.

V dokumentech najdete ŠVP a celé znění Vnitřního řádu ŠD.

Podrobnější základní a aktuální informace společné pro všechna oddělení najdete v položce Aktuální informace.

Akce a informace určené pro jednotlivá oddělení najdete v Aktualitách u daného oddělení.

 

Školní družina

Předpověď počasí

dnes, neděle 3. 7. 2022
polojasno 27 °C 11 °C
pondělí 4. 7. déšť 25/16 °C
úterý 5. 7. skoro jasno 25/14 °C

Svátek

Svátek má Radomír

Logo 1

Logo 1

Logo 2

Logo 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Den matek

Loga a projekty