Základní a Mateřská škola Křemže
ZŠ a MŠ Křemže

Základní informace


Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a kvalitnímu využití volného času žáků I. stupně ZŠ Křemže. Všichni účastníci zájmového vzdělávání se snaží o to, aby pobyt ve školní družině probíhal v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

Kapacita ŠD: 125 účastníků
Oddělení: 5

Přímá telefonní linka do ŠD: 380 742 172 

(pokud vám voláme my, na mobilu se vám objeví školní číslo 380 742 170 - ředitelna, protože družinové číslo je podvojka)

Přímá telefonní linka POUZE do 5. oddělení ŠD: 725 076 696

E-mail: druzina.zskremze@seznam.cz

Elektronické omluvenky a změny odchodu přijímáme do 11:45 hodin, do předmětu napište jméno a příjmení žáka a oddělení ŠD, které navštěvuje.

Písemné omluvenky (zprávy o změně) dávejte pouze vychovatelce. Omluvenky (změny) musí obsahovat datum, jméno a příjmení dítěte, text žádosti a podpis rodiče.

Kritéria pro přijetí účastníka do ŠD

Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci od nejnižšího stupně základního vzdělávání, žáci s pravidelnou denní docházkou do ŠD (tj. minimálně 4 dny v týdnu) a žáci dojíždějící.

Pokud bude poptávka větší než možná kapacita, bude mimo výše uvedených kritérií rozhodovat datum a čas odevzdání přihlášky do rukou vychovatelky.

Provoz ŠD

 • ráno:               6:00 -  8:00

    (DRUŽINA 1 pro 1. + 4. + 5. odd. , DRUŽINA 2 pro 2. + 3. odd. + žáci navštěvující pouze ranní družinu)

 • odpoledne:   11:45 - 16:30

Oddělení ŠD

 • 1. oddělení:  11:45 - 16:30   v suterénu II. stupně ZŠ (30 dětí)                    MODRÉ oddělení
 • 2. oddělení:  11:45 - 16:30   v suterénu II. stupně ZŠ (30 dětí)                    ZELENÉ oddělení
 • 3. oddělení:  11:45 - 16:30   naproti hlavnímu vchodu do školy (30 dětí)  ŽLUTÉ oddělení
 • 4. oddělení:  11:45 - 16:30   v 1. patře II. stupně ZŠ (17 dětí)                       BÍLÉ oddělení
 • 5. oddělení:  11:45 - 16:30   u šaten II. stupně ZŠ (18 dětí)                         ORANŽOVÉ oddělení

Jednotlivá oddělení se nepravidelně slučují okolo 15 hodiny. Při sloučení je u vchodu do školy na okně vyvěšena barevná cedulka, kde se dané oddělení právě nachází. Pokud tam cedulka není, děti jsou ve svém oddělení. 

 • V době všech školních prázdnin je provoz ŠD přerušen.
 • První školní den družina není, děti či zákonní zástupci odevzdají pouze přihlášky (pokud neodevzdali dříve). Ranní a odpolední provoz ŠD začíná druhý školní den.
 • Poslední červnový školní den je pouze ranní družina, po rozdání vysvědčení děti odchází rovnou domů.

Úplata za ŠD

180,- za měsíc (platba ve dvou splátkách, NEPLAŤTE NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK)

 • září - prosinec   720,- Kč (platba od 10. září do 20. září)
 • leden - červen 1080,- Kč (platba od 1. ledna do 20. ledna)

Číslo účtu: 280009439/0300

 • v.s.: datum narození dítěte
 • poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte + třída    (příklad: ŠD + Josef Novák + 1.A)

Pokud úplatu nezaplatíte v řádném termínu, bude vaše dítě od 1. října a 1. února automaticky odhlášeno.

Platbu si hlídají rodiče sami, nepřipomínáme ji (raději si ji zaznamenejte do kalendáře).

Děti, které nejsou přihlášeny k pravidelné denní docházce, mohou navštěvovat ranní družinu za úplatu 80,- Kč/měsíc.

Děkujeme rodičům za úhradu úplaty v daném termínu, není příjemné stále někoho upomínat.

Přihlášení do ŠD

Pokud není předem oznámeno jinak a přihlášky byly rozdány a vyplněny při zápisu prvňáčků či ke konci školního roku, tak v druhé polovině srpna obdrží zákonní zástupci, kteří o družinu projevili zájem v předchozím školním roce nebo u zápisu, e-mailovou zprávu s přihláškou a informacemi. Přihlášku si OBOUSTRANNĚ vytisknou, řádně vyplní z obou stran a první školní den ráno ji odevzdají v družině (příp. vyplněnou a naskenovanou pošlou zpět na družinový e-mail). Pokud zákonní zástupci nemají možnost si přihlášku oboustranně vytisknout, mohou si ji po předešlé domluvě vyzvednout a vyplnit přímo v ŠD. Zákonní zástupci prvňáčků přihlášku odevzdají přímo do školní družiny (suterén II. stupně ZŠ) první školní den po přivítání žáků ve třídě nebo ji co nejdříve po obdržení vyplněnou a naskenovanou pošlou zpět na družinový e-mail .

Přihlášku (z obou stran vyplněnou a podepsanou, se souhlasem s Vnitřním řádem ŠD a zpracováním osobních údajů) je nutné odevzdat nebo zaslat do ŠD co nejdříve po obdržení, nejpozději ráno první školní den. Při prodlení nemusí být místo v ŠD volné! Vyplnění a odevzdání přihlášky ještě nezaručuje přijetí do ŠD. Vše se rozhodne druhý školní den, popř. v prvním týdnu podle počtu zájemců a daných kritérií. Úplatu za ŠD proto uhraďte až od 10. do 20. září přesně dle výše uvedených údajů.

Neplaťte za celý školní rok, ale ve dvou daných splátkách.

Vnitřní řád ŠD si pečlivě společně s dětmi přečtěte, jsou tam důležité informace.

Pobyt v ŠD

Přihlášení žáci budou na začátku školního roku poučeni o vnitřním řádu a pravidlech chování v ŠD. Proto je vhodné, aby účastníci zůstávali v prvních školních dnech v družině nejméně do 12:30, aby byl dostatek času se společně seznámit a o pravidlech pohovořit.  Nevyzvedávejte je proto hned po obědě.

V případě zásadního porušování a nedodržování pravidel mohou být účastníci po konzultaci s ředitelem školy z družiny vyloučeni.

Odpolední docházka do ŠD je pro přihlášené účastníky povinná.

Nepřítomnost nebo změnu odchodu účastníka je nutné včas písemně nebo elektronicky oznámit vychovatelce (do 11:45 daného dne). V ŠD je nutné písemně omlouvat i nepřítomnost z důvodu nemoci a nahlásit, kdy se účastník do družiny vrátí.

Telefonická či ústní dohoda není možná (to se týká i změny vyzvedávající osoby).

Pokud si zákonní zástupci chtějí vyzvednout své dítě hned po obědě a neomluvili ho písemně, musí tak učinit přes videotelefon přímo do družiny.

Pokud účastník dochází v době provozu školní družiny na doučování či zájmový kroužek probíhající v budově školy, vychovatelka za něj nezodpovídá, zodpovědnost přebírá pedagog a vedoucí kroužku. Je povinností zákonných zástupců účastníka se s vedoucím kroužku či doučování domluvit na pravidlech vyzvednutí a vrácení účastníka do ŠD a tuto skutečnost písemně oznámit vychovatelce. Pokud se má účastník z doučování (kroužku) vrátit a nevrátí, vychovatelka za něj nezodpovídá. Pokud si dítě vyzvednete z kroužku nebo z doučování osobně, nezapomeňte to v ŠD nahlásit.

Rodiče, zákonní zástupci nebo osoby pověřené k vyzvednutí účastníka si dítě vyzvedávají videotelefonem u vchodu do školy. Pouze prvňáčky či nově přihlášené děti si  v prvních školních dnech vyzvedávají přímo v družině.

ŠD hojně využívá prostor školní zahrady, proto počítejte s náhradním oblečením na pobyt venku a nezapomínejte na dostatek pití a svačiny i na odpolední čas. Pití musí být v dobře uzavíratelných lahvích, aby neteklo.

Účastníci musí mít podepsaný batůžek na svačinu a osobní věci do družiny. Děti tento batůžek často nemají a potom se jim svačina a klíče snadno ztratí. Aktovku si nechávají v uzamčené skříňce v šatně s výjimkou ranní družiny, kam přichází s aktovkou. Do odpolední družiny si berou pouze výše uvedený batůžek.

Každé dítě přinese na začátku školního roku do družiny krabičku papírových kapesníků.

Každá jednorázová změna místa pobytu či provozu ŠD je vždy vyvěšena na okně ochozu vpravo od hlavních dveří (pobyt na zahradě, hřišti, spojení oddělení, akce, ...).

Může se stát, že si přijdete vyzvednout své dítě v době, kdy jsme přišli nebo se chystáme ven. V tuto chvíli jsme v šatně. Mějte, prosím, chvilku strpení. Děkujeme.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, můžete je bez obav sdělit přímo v družině.

V dokumentech najdete ŠVP a celé znění Vnitřního řádu ŠD.

Podrobnější základní a aktuální informace společné pro všechna oddělení najdete v položce Aktuální informace.

Akce a informace určené pro jednotlivá oddělení najdete v Aktualitách a Fotogalerii u daného oddělení.

 

Školní družina

Předpověď počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 26/17 °C
úterý 23. 7. déšť 18/16 °C
středa 24. 7. déšť 19/14 °C

Svátek

Svátek má Vítězslav

Logo 1

Logo 1

Logo 2

Logo 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Loga a projekty