Základní a Mateřská škola Křemže
ZŠ a MŠ Křemže

Školní poradenské pracoviště

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o pedagogicko-psychologické vyšetření žáka.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konzultace

Individuálně, dle domluvy

 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Mgr. Jirovcová Dita

Vedoucí ŠPP, výchovný poradce, speciální pedagog

Tel. 607 908 704 email: dijir@seznam.cz

 

Mgr. Kolaříková Barbora

školní psycholog

email: barbora.kolarikova@pppcb.cz

 

PhDr. Mgr. Bartoň Aleš

školní metodik prevence, speciální pedagog

Tel. 778 544 144 email: bartonales@seznam.cz

                      

Program školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství      
 • poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobou péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
  ve škole a školském zařízení
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická podporu učitelů při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráce a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se nachází v psychicky mimořádně náročné situaci 
 • evidenci zpráv z pedagogicko-psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů – třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
 • preventivní programy pro žáky

 

Školní poradenské pracoviště

Předpověď počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 21/10 °C
úterý 21. 5. déšť 21/11 °C
středa 22. 5. déšť 16/10 °C

Svátek

Svátek má Ivo

Logo 1

Logo 1

Logo 2

Logo 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Krájení jablíček

Loga a projekty