Základní a Mateřská škola Křemže
ZŠ a MŠ Křemže

Přírodopis

Bakterie

1-bakterie.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,54 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Sinice

2- sinice.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 449,53 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Houby

3- houby.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,15 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Lišejníky

4-lišejníky.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,05 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Řasy

5-řasy.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 885,32 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Prvoci

6-prvoci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 741,99 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Žahavci

7- žahavci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 764 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Ploštěnci

8-ploštěnci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 735,56 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Hlísti

9 - hlísti.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 649,65 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Měkkýši

10 - měkkýši.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,21 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Kroužkovci

11 - kroužkovci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 782,23 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Členovci-pavoukovci

12 - členovci, pavoukovci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,73 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Vzdušnicovci-mnohonožky, stonožky

14N - vzdušnicovci, mnohonožky, stonožky.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,05 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Hmyz-morfologie, anatomie

15N - hmyz - morfologie, anatomie.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 942,39 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Ostnokožci

16N - ostnokožci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 791,14 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-buňka

1-zkoušení-buňky.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 337,94 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-řasy

2-zkoušení-řasy.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 704,86 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-houby

3-zkoušení-houby.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,9 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-lišejníky

4-zkoušení-lišejníky.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,14 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-prvoci

5-zkoušení-prvoci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 744,26 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-žahavci

6-zkoušení-žahavci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 941,57 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-ploštěnci

7-zkoušení-ploštěnci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 932,37 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-hlísti

8-zkoušení-hlísti.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 905,32 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-měkkýši

9-zkoušení-měkkýši.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,41 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-kroužkovci

10-zkoušení-kroužkovci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,57 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-členovci

11-zkoušení-členovci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,01 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-klepítkatci

12-zkoušení-klepítkatci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,56 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-korýši

13N-zkoušení-korýši.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,57 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-vzdušnicovci

14N-zkoušení-vzdušnicovci, mnohonožky, stonožky.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,22 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-hmyz

15N-zkoušení-morfologie a anatomie hmyzu.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 367,05 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-hmyz, jepice,...

16N-zkoušení-jepice,vážky,kudlanky,škvoři,švábi,vši.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,45 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-hmyz, rovnokřídlí,...

17N-zkoušení-rovnokřídlí,ploštice,stejnokřídlí.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,29 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-poznávačka I

Př-6N-poznávačka-1-bakterie, houby, lišejníky, řasy.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 4,47 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-poznávačka II

Př-6N-poznávačka-2-prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,78 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-poznávačka III

Př-6N-poznávačka-3-klepítkatci, korýši.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,97 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-poznávačka IV

Př-6N-poznávačka-4-vzdušnicovci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 7,87 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Obojživelníci

1-obojživelníci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,32 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Plazi

2-plazi.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,22 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Ptáci

3-ptáci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,13 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Botanika

4-botanika.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 949,65 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Mechorosty

5-mechorosty.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 847,23 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Kapradiny, přesličky, plavuně

6-kapradiny, přesličky, plavuně.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,93 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Kořen, stonek, list

7.1-semenné rostliny - kořen, stonek, list.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,23 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Květ

7.2-semenné rostliny - květ.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 172,53 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Plod

7.3-semenné rostliny - plod.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,35 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Rostliny nahosemenné

8-nahosemenné.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,5 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Listnaté stromy

9N1-krytosemenné-úvod + listnaté stromy.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 5,85 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Pryskyřníkovité, miříkovité

10-pryskyřníkovité, miříkovité.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,28 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Brukvovité, růžovité

11-brukvovité, růžovité.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,06 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-obojživelníci

1-zkoušení-obojživelníci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,9 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-plazi

2-zkoušení-plazi.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,96 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Korýši

13N - korýši.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 7,54 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Kytovci

1-kytovci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 846,48 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Chobotnatci, sirény

2-sloni, sirény.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 706,15 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Lichokopytníci

3-lichokopytníci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,13 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Sudokopytníci

4-sudokopytníci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,71 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Primáti

5-primáti.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,71 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Biomy světa

6-biomy světa.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,11 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Člověk v živočišném systému

8-člověk v živočišném systému.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 637,9 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Tkáně

9-tkáně.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 906,72 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Kosterní soustava

10-kosterní soustava.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 179,8 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Stavba kostry

11-stavba kostry.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 605,5 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Svalová soustava

12-svalová soustava.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 262,38 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Oběhová soustava

13-oběhová soustava.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 522,97 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-kytovci

1-zkoušení-kytovci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,14 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-chobotnatci, sirény

2-zkoušení-chobotnatci, sirény.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1000,84 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-lichokopytníci

3-zkoušení-lichokopytníci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,01 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení- sudokopytníci

4-zkoušení-sudokopytníci.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,82 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-primáti

5-zkoušení-primáti.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,71 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-biomy

6-zkoušení-biomy.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 4,71 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-původ a vývoj člověka

8-zkoušení-původ a vývoj člověka.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 972,27 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-tkáně

9-zkoušení-tkáně.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1019,81 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-kostra

10-zkoušení-kostra.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 649,44 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-svalstvo

11-zkoušení-svalstvo.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 332,21 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-krev

12-zkoušení-krev.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 787,55 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-srdce a krevní oběh

13-zkoušení-srdce, krevní oběh.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 706,38 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Klasifikace nerostů, prvky

1-klasifikace nerostů, prvky.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 3,63 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Sulfidy, halogenidy

2-sulfidy, halogenidy.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,75 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Oxidy

3-oxidy.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 2,35 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Uhličitany, sírany, fosforečnany

4-uhličitany, sírany, fosforečnany.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,68 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Křemičitany, organolity

5-křemičitany, organolity.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,83 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Petrologie-rozdělení hornin

6-petrologie, rozdělení hornin.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 502,5 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Stavba Země

7-stavba Země.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 739,36 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Pohyb litosférických desek

8-pohyb litosférických desek.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 520,98 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zemětřesení

9- zemětřesení.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 741,33 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-zařazování nerostů

1-zkoušení-zařazování nerostů.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 507,8 kB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-magma

6-zkoušení- magma.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,34 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Zkoušení-vyvřelé horniny

8-zkoušení- vyvřelé horniny.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,25 MB
Vloženo: 18. 7. 2020

Základní škola

Předpověď počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 26/17 °C
úterý 23. 7. déšť 18/16 °C
středa 24. 7. déšť 19/14 °C

Svátek

Svátek má Vítězslav

Logo 1

Logo 1

Logo 2

Logo 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Loga a projekty